Deze actie heeft een beter gebruik van het openbaar vervoer en een mobiliteit met meer burgerzin tot doel.

ONTDEKKINGSBEZOEK VAN HET TRAMMUSEUM / VOORSTELLING VAN DE CAMPAGNE

Het doel van dit bezoek aan het Trammuseum is om de kinderen in het verleden onder te dompelen.
Ze zullen de geschiedenis van het openbaar vervoer in Brussel ontdekken, en zelf het (gebrek aan) comfort in sommige oude voertuigen aan den lijve ondervinden !
Vaak opent dit bezoek de ogen wat betreft de efficiëntie en het comfort van de verplaatsingen met de MIVB vandaag.
Het museumbezoek duurt ongeveer 1u15.
Op het einde van het bezoek krijgen de leerlingen een uitleg over het verloop van de campagne.
Ze krijgen eveneens de benodigde aanwijzingen voor het creatieve werk dat de MIVB van hen verwacht in het kader van de wedstrijd.

INTERACTIEF ATELIER IN DE HOOFDZETEL VAN DE MIVB

Na een duik in het verleden van het openbaar vervoer in Brussel, brengt de animatie in de MobiSquare de kinderen terug in het heden.
In deze ruimte die volledig ingericht is om klassen te ontvangen, ontdekken de leerlingen op ludieke en actieve manier alles over het openbaar vervoer van vandaag.
Dankzij deze animatie zullen de leerlingen meer te weten komen over het hoffelijke gedrag dat ze op het openbaar vervoer moeten vertonen, en zullen ze in alle nodige info en inzichten hebben om zich op een veilige manier te verplaatsen.
Vanaf 5 december 2016 ontvangt de MIVB de klassen in de MobiSquare, en ze voorziet dat al de klassen hier gepasseerd zullen zijn voor het begin van de krokusvakantie.
De ateliers in de MobiSquare worden gegeven aan één enkele klas per keer, en sessies vinden plaats tussen 9u30 en 11u30 of van 13u tot 15u.

CREATIEVE WEDSTRIJD

Met deze creatieve wedstrijd worden de klassen uitgenodigd om een « nudge » te bedenken (nudge = duwtje in de rug in het Engels), dit wil zeggen een discrete bemoediging om goed gedrag te vertonen op het openbaar vervoer.
Klassen kunnen deelnemen met maximum één idee per thema.
De thema’s zijn de volgende : Anti-fraude / Mobiliteit / Veiligheid / Hoffelijkheid.
Op aanvraag voorziet PROMO JEUNES in de hulp van een specialist gedurende 1 lesuur.

Voor meer informatie zie hieronder in bijlage...

Pièces jointes

KORTE TONEELSTUKJES EN DEBAT IN DE KLAS

De laatste activiteit vindt plaats binnen de school.
De intervenanten van deze sessie met korte toneelstukjes en debat zijn professionele acteurs, gespecialiseerd in het werken met en voor kinderen.
De acteurs zullen korte scènes in verband met het openbaar vervoer naspelen.
Na elk toneelstukje, is het debat open voor de leerlingen.
Hierbij kunnen zij hun mening, ideeën, vragen, kritische blik uitwisselen.
De moedigsten onder hen zullen zelfs uitgenodigd worden om hun eigen suggestie na te spelen !

PRIJSUITREIKING VOOR DE WINNENDE KLASSEN

Een wedstrijd vraagt om winnaars, en voor deze wedstrijd zullen meerdere klassen in verschillende categorieën bekroond worden.
Een jury, samengesteld uit personeelsleden van de MIVB en leden van haar raad van bestuur, zal de winnende werkjes selecteren.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden in mei 2017, de winnende klassen ontvangen alle info begin mei.